سبک زندگی

هوشمند

هوشمندشدم، هوشمندشدی، هوشمندشد

ورود به دنیای هوشمندی گویا نسخه‌ای است برای تمام سنین. چه خودخواسته بیایند و چه به ناچار کشانده شوند. از تکنولوژی و مزه‌های متفاوتی که روی زبان هرکسی بجای می‌گذارد، نمی‌شود فرار کرد. گوشی هوشمندش را تازه دیروز خریده و…