گردشگری

حفره ی آبی بلیز

عجیب ترین نقاط جهان که از دیدن آن ها حیرت خواهید کرد

زمین وسعتی پهناور است و بنابر این جای تعجب نیست که گاهی اوقات به برخی از مکان های عجیب و غریب برسیم که به نظر می رسد توسط بیگانگان تشکیل شده باشند. صخره ی سیب نصف شده در نیوزلند این…