گردشگری دبی

چشم دبی مرتفع ترین چرخ و فلک دنیا

مرتفع ترین چرخ و فلک دنیا هم به نام دبی است

 امارات متحده و چین در حال رقابت در ساخت مرتفع ترین، بزرگترین، گرانقیمت ترین و حتی ترسناک ترین سازه ها هستند و هر روزه در خبرها شاهد ساخت سازه ی شگفت انگیز دیگری در این دو کشور آسیایی هستیم. اگر…