روزیاتو

روزیاتو | خانه ی باب اسفنجی

خانه ی باب اسفنجی

کسی نیست که به کارتون باب اسفنجی علاقه نداشته و شخصیت های این انیمیشن برایش جذاب نباشد. در سراسر دنیا کارتون باب اسفنجی طرفدار داشته و طبق گزارش تصویری روزیاتو یک شبکه ی تلویزیونی دست به اقدام بسیار جالبی زده…