سفر و گردشگری

دانگ چون در شهر Xintian

مقاصدی ناب برای سفر های ماجراجویانه

مکانهایی که ماجراجویان برای گردشگری انتخاب می کنند معمولا کمی خاص و متفاوت تر از سایر جاذبه های گردشگری هستند. در این نوشته چند مکان گردشگری را خاص هستند را معرفی خواهیم کرد، شاید مقصد بعدی تان یکی از این…