سبک زندگی

کویر بریان کرمان

روزه گرفتن در گرمترین نقطه کره زمین

مردم مسلمان کرمان با وجود گرمای ۵۰ درجه کویر، مشتاقانه روزه می‌گیرند. گندم بریان یا ریگ سوخته نام منطقه ای در چند کیلومتری شهداد کرمان است که با ثبت دمای 71 درجه به عنوان گرمترین نقطه کره زمین شناخته شده…