جاذبه های گردشگری

بازار بزرگ استانبول

بازار بزرگ استانبول، هزارتوی تاریخی

بخشی از سفرها معمولا به خرید سوقات اختصاص میابد از این رو بهتر است قبل از سفر به استانبول با بازار بزرگ آن آشنا شوید. اگرچه در استانبول بازارهای زیادی وجود دارند اما این بازار نه تنها مکانی برای خرید…