کشف دو ساختار جدید ناشناخته در پاسارگاد

مطابق با بررسی های جدید که موسسه ژئوفیزیکی ایران در مورد باستان شناسی محوطه هخامنشی پاسارگاد و دشت مرغاب انجام داده است متوجه دو ساختار جدید ناشناخته در این محوطه توسط باستاسان شده است که از لحاظ تاریخی بسیار حائز اهمیت هست.

سرپرست فصل پنجم بررسی های ژئوفیزیکی، محمد خانی درباره باستان شناسی محوطه هخامنشی پاسارگاد و دشت مرغاب از کشف دو ساختار جدید ناشناخته خبر داد.

پاسارگاد

پاسارگاد

همانطور که در بالا اشاره کردیم، محمد خانی، سرپرست فصل پنجم بررسی های ژئوفیزیکی ایران در مورد باستان شناسی محوطه هخامنشی پاسارگارد و دشت مرغاب نیز اعلام کرده است که دو ساختار جدید در این منطقه کشف شده است که با مجوز رسمی از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور طرح بررسی ها و مطالعات علوم میان رشته ای در باستان شناسی در محوطه و دشت پاسارگاد، توسط هیئت مشترک باستان شناسی ایران – فرانسه با توجه به همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده باستان شناسی، گروه باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، پایگاه میراث جهانی پاسارگاد و دانشگاه لیون مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه (CNRS) انجام می شود.

مطابق با آنچه که محمدخانی سرپرست فصل پنجم بررسی های ژئوفیزیکی ایران قرار است انجام دهد، تفاهم نامه ای مشترک بین ایران و فرانسه در این محوطه بوده است که از سال ۱۳۹۴ آغاز شده است. و هدف اصلی در مطالعات این هیئت مشترک را شناخت بهتر محوطه میراث جهانی پاسارگاد، شناسایی حدود پاسارگاد در دوره هخامنشیان، به دست آوردن دید کلی از سیستم احتمالی شهرسازی، پژوهش بر روی سیستم مدیریت آب و هیدرولوژی در دوره هخامنشی اعلام شده است.

وی از دیگر اهداف این مطالعات به بازسازی پوشش گیاهی باغ پاسارگاد به عنوان یکی از اولین باغ های باستانی از طریق مطالعات دیرین اقلیم شناسی، مطالعه چشم انداز پاسارگاد در دشت مرغاب و حفاظت بهتر از آثار این محوطه اشاره کرد.

محوطه ای از پاسارگاد به وسعت ۳۰ هکتار در این فصل از فعالیت های باستان شناسی قرار است که مورد بررسی آرکئوژئوفیزیکی به روش مغناطیس سنجی و الکترومغناطیسی قرار بگیرد، که به گفته ی ایشان نتایج اولیه در این بخش منجر به کشف دو ساختار جدید ناشناخته شد که تا تکمیل شدن مطالعات نمی توان صحبتی از دوره و چگونگی این ساختارها به میان آورد.

در این قسمت از محوطه پاسارگاد کشف این ساختارهای جدید بسیار مهم است چون هیچ اطلاعاتی از ساختارهای موجود در این قسمت تاکنون به دست نیامده بود.

تخت جمشید

تخت جمشید

وی با اشاره به انجام نمونه برداری هایی از محوطه پاسارگاد در باغ سلطنتی برای مطالعات گیاه باستان شناسی و گرده شناسی، بازسازی پوشش گیاهی باغ سلطنتی پاسارگاد را نیز مورد هدف این مطالعات نیز قرار داد. ایشان در ادامه بیان کرد که نتایج اولیه مطالعات گرده شناسی و گیاه باستان شناسی در محوطه، حکایت از وجود گرده درخت سرو و وجود گرده در لایه هایی رسوبی در محوطه پاسارگاد دارد که منجر به پیگیری ادامه مطالعات و بررسی های دیرین اقلیم شناسی در این قسمت شد. در دانشگاه های تور، مارسی و لیون فرانسه مطالعات آزمایشگاهی انجام خواهد شد.