توصیه های امنیتی پلیس به مسافران خارج از کشور

پلیس کشورمان برای مسافران توصیه هایی دارد تا در سفرهای خارجی مورد توجه قرار دهند. اگرچه در کشور خارجی امنیت شما بر عهده پلیس آن کشور است اما بهتراست خودتان هم به دقت مواظب امنیت خود باشید.

بنا بر توصیه پلیس:
ــ هر ایرانی در خارج از کشور سمبل و نماینده مردم جمهوری اسلامی ایران است. شما برادر و خواهر گرامی سعی کنید بهترین سفیر کشورمان در دنیا باشید.

توصیه های امنیتی

توصیه های امنیتی

ــ ارتکاب اعمال مجرمانه توسط بعضی افراد در خارج کشور، حیثیت ملی ما را خدشه دار می کند. بنابراین مواظب اعمال و رفتار خود و دیگران در خارج از کشور باشیم.

ــ در مسافرت های خارجی از سپردن وسائل، مدارک شناسایی، کارت اعتباری، پول و اشیاء کران قیمت خود به افراد ناشناس و یا رها نمودن آنها در اطاق هتل محل اقامت خودداری نمایید.

ــ در مسافرت های خارجی از پذیرفتن هرگونه بسته یا شیء از اشخاص نا آشنا برای انتقال آن به خارج از کشور و یا بالعکس جداً پرهیز نمایید.

ــ در مسافرتهای خارجی، در هنگام خروج از محل اقامت، مدارک شناسایی و آدرس و شماره تلفن محل اقامت خود را بهمراه داشته باشید.

سفر خارجی

سفر خارجی

ــ در مسافرت های خارجی، نشانی و شماره تلفن سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت را از قبل تهیه نموده و همراه داشته باشید.

ــ در صورت بروز هرگونه مشکل در خارج از کشور، مطمئن ترین محل برای مراجعه، سفارت جمهوری اسلامی ایران در همان کشور می باشد.

ــ در کشورهای حوزه خلیج فارس و برخی دیگر از کشورها، بسیاری از داروها بالاخص داروی مسکن قوی کدئین دار جزو مواد مخدر محسوب شده و حاملین این داروها، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. در صورت ضرورت نسخه پزشک معالج را همراه داشته باشید.

ــ از تحویل دادن مدارک هویتی خود (خصوصاً گذرنامه) به افراد غیر مسئول، به هر دلیل جداً خودداری نمایید.

ــ برای اخذ ویزای کشورها فقط به سفارت کشور مورد نظر مراجعه کرده و از تماس با دلالان و واسطه خودداری نمایید.

ــ به اشخاص ناآشنا که در فرودگاه ها و اطراف سفارت خانهای کشورها قصد طرح دوستی با شما را دارند اعتماد ننمایید.

ــ در مسافرت های خارجی، از امضای اسنادی که متوجه مطلب آن نمی شوید و یا به زبان محلی می باشد خودداری نمایید.