گردشگری وحشت؛ امپراطوری مردگان پاریس

گردشگری وحشت در زیر شهر پاریس به اوج هیجان میرسد زمانی که در راهروهایی که دیوارهایش از اسکلت مردگان ساخته شده اند. تونل هایی که گورستان هزاران انسات بی نام و نشان است بی شک خوف ناک می باشد!

تونل های که بیش از 320 کیلومتر طول دارند و به هم مربوطند جایی برای سنجش شجاعت انسانهاست. پاریسی که غرق نور و زنگ است در زیر خود میراثی عجیب دارد که از بقایای اجساد میلیونها انسان تشکیل شده است. کاتاکومب نامی است که برای این گورستان های زیرزمینی انتخاب شده است.

گردشگری وحشت

گردشگری وحشت

در گذشته پاریس بسیار شلوغ تر از امروز بود آنقدر مردم در این شهر زندگی میکردند که دیگری جایی برای احداث گورستان نمانده بود. از طرفی به دلیل تعداد زیاد مرگ و میر اجساد زیادی روی زمین می ماندن و جای برای تدفین نمانده بود. تا اینکه چاره ای برای تدفین اجساد اندیشیدند.

راهکار جدید این بوده اجساد را به تونل های زیر زمینی منتقل کنند و در آنجا نگهداری شوند. این تونل ها در واقع بقایای معدن سنگ آهکی بودند که از اوامل اصلی رونق گرفتن شهر پاریس در آن زمان بود. با این راه کار حدود 6 میلیون جسد در کاتاکومب روی هم انباشته شدند.

انتقال اجساد از قبرستان های به معادن آهک زیر زمین چندین سال به طول انجامید و در زمان حکومت لویی شانزدهم اتفاق افتاد.

اگرچه این تونل ها طول بسیاری دارند اما بازدیدکنندگان می توانند از 1.5 کیلومتر آن دیدن کنند.

امپراطوری مردگان

امپراطوری مردگان

راهنماهای موجود در این مکان اطلاعات بسیاری در مورد استخوان ها و اجساد به بازدید کنندگان می دهند.

در داخل کاتاکومب اسکلت ها و استخوان ها بر اساس استخوان هایی که از آن استخراج شده اند دسته بندی شده اند. بعضی از آنها به طور منظم در کنار راهرو قرار دارند. گروهی دیگر در الگوهای ایجاد شده به شکل صلیب یا اشکالی دیگر قرار داده شده اند.