لات مار هولی؛ جشن رنگ ها در هند

در هندوستان جشن و فستیوال های بسیاری برگزار می شوند. که بسیاری از آنها ریشه در فرهنگ این کشور دارند اما برخی از این آیین ها برای سایر ملل کمی عجیب می نمایند. «لات مار هولی» نام یکی از این جشن های هندو است که در آن مردان توسط زنها کتک می خورند.

جشن رنگ ها در هندوستان چند سالی است که شهرتش به گوش جهانیان رسیده. در این جشن افراد با پاشیدن رنگ های شاد و مختلف بر روی هم به جشن و پایکوبی می پردازند. به اختصار به این جشن جشن هولی نیز می گویند.

جشن لات مار هولی

جشن لات مار هولی

جشن لات مار هولی جشنی مذهبی همراه با شوخی و خنده است که چند روی به طول می انجامد. در این جشن هزاران مرد در روستای بارسانا به معبد رادا رانی می روند و مشغول دعا می شوند.
پس از انجام مراسم زنها بر روی مردها رنگ می پاشند و ساعاتی را مشغول خوش گذرانی می شوند. روز بعد مردها بر سر زن ها رنگ می پاشند اما در پاسخ به این کار؛ زنان چوب هایی که از قبل همراه خود دارند را برداشته و مردها را تنبیه می کنند.

در این مراسم مردها سعی می کنند خود و دوستان شان را از چنگ زنان نجات دهند. مردها که از قبل خود را برای کتک خوردن آماده کرده اند با خود سپرهایی به جشن می آورند تا از ضربه های شدید خود را محفوظ بدارند.

معمولا برای هر جشن هندوها افسانه ای هم وجود دارد که باعث شده مردم این آیین را با اشتیاق بیشتر انجام دهند.

لات مار هولی

لات مار هولی

داستان «لات مار هولی» از زمانی شروع می شود که کریشنا شخصیت افسانه ای هند عاشق دختری از روستای بارسانا می شود. کریشنا همواره برای دیدن معشوقه اش رادا به این روستا می رفته. روزی از روزها کریشنا و دوستانش رادا را مورد تمسخر قرار داده و رادا نیز به تلافی این کار تمام دختران جوان روستا را جمع می کند و با چوب حسابی از خجالت کریشنا در می آیند …

اینگونه است که حالا جشن هولی به یاد رادا و کریشنا برگزار می شود.