موزه تخصصی فیروزه در شهرستان فیروزه

ایران با داشتن منابع غنی از فیروزه می باید خیلی پیشتر از این ها موزه ی تخصصی فیروزه را ایجاد می کرد. اما سرانجام این اتفاق افتاد و در شهرستان فیروزه در خراسان رضوی موزه ی فیروزه در حال ایجاد می باشد.

فرماندار فیروزه، ابوالفضل حکیم سرپرست در این خصوص به خبرنگار خبرگزاری مهر گفته است: ارزش افزوده ی سنگ فیروزه به واسطه ی وجود معدن فیروزه در این شهرستان در درجه ی اول باید به مردم شهرستان فیروزه برسد.

موزه فیروزه در شهرستان فیروزه

موزه فیروزه در شهرستان فیروزه

حکیم اضافه می کند: این شهرستان با کمک میراث فرهنگی و همکاری فرمانداری موزه دار خواهد شد و روستای معدن فیروزه در رشته فیروزه کاندیدا روستای ملی شده است.

وی تاکید دارد: پرونده ثبت ملی مسیر تونل های قدیمی معدن فیروزه تدوین خواهد شد و با تامین برخی زیرساخت ها در مسیر معدن فیروزه ، میزبان گردشگران خواهیم بود.

او عنوان می سازد: تاسیس موزه تخصصی فیروزه کشور در باغ نشاط و تسریع در بازسازی باغ نشاط و خانه کمال الملک از برنامه های جدی شهرستان است.

موزه فیروزه در شهرستان فیروزه

موزه فیروزه در شهرستان فیروزه

وی در نهایت می گوید: در راستای تاسیس موزه تخصصی فیروزه کشور سازمان میراث و فرهنگی اعلام آمادگی کرده است و تلاش ما آن است که بتوانیم از ظرفیت سنگ فیروزه برای مردم شهرستان استفاده کنیم.