جشنواره بالن ها در روسیه

اگر این روزها با تور روسیه به این کشور پهناور سفر کرده باشید، فرصت این را پیدا می کنید که در جشنواره ی بزرگ بالون های روسی شرکت کنید.

جشنواره بالن های روسیه در شهر بلگورود برگزار می شود و هر سال از کشورهای مختلفی در این فستیوال هیجان انگیز شرکت می کنند.

بیشتر کشورها بالن های خود را با طرحی نزدیک به طراحی پرچم سرزمینشان به پرواز در می آورند و به این شکل معرف نمایندگی از کشور خود هستند.

جشنواره ی بالن های روسیه که یک جشنواره ی بین المللی ست و هر سال شرکت کنندگانی از اقصی نقاط جهان دارد، هر سال در همین وقت از سال در شهر بلگورود برگزار می گردد.

در زیر به تصاویری منتخب از جشنواره بالن های روسیه نگاه می کنیم:

جشنواره بالن های روسیه

جشنواره بالن های روسیه

جشنواره بالن های روسیه

جشنواره بالن های روسیه

جشنواره بالن های روسیه

جشنواره بالن های روسیه

جشنواره بالن های روسیه

جشنواره بالن های روسیه

جشنواره بالن های روسیه

جشنواره بالن های روسیه

جشنواره بالن های روسیه

جشنواره بالن های روسیه

جشنواره بالن های روسیه

جشنواره بالن های روسیه

جشنواره بالن های روسیه

جشنواره بالن های روسیه