جنگل های هیرکانی و جنگل ابر آخرین بازمانده های جنگل های باستانی جهان

آخرین بازمانده های جنگل های باستانی جهان جنگل هیرکانی و جنگل ابر ایران هستند. این جنگل های زیبا و ارزشمند در دوران یخبندان طولانی مدت زمین به دلیل نوع آب و هوایی منطقه ی خود در امان مانده و حفظ شدند.

در دوران یخبندان زمین تمام زمین های سبز و جنگل هایی که روی کره ی زمین قرار داشتند، به نابودی کامل رسیده و یخ زده و از بین رفتند. اما جنگل های هیرکانی و ابر به دلیل شرایط خاص آب و هوایی منطقه دریای خزر، تخریب نشده و پابرجا ماندند.

مساحت این جنگل ها چیزی نزدیک به 200 هزار هکتار است و 35 هزار هکتار آن ها در حوزه ی جنگل ابر قرار می گیرد.

جنگل های هیرکانی و جنگل ابر

جنگل های هیرکانی و جنگل ابر

لازم به ذکر است که بگوییم قسمت از جنگل ابر در استان گلستان واقع شده و بخش بزرگ تر آن در استان سمنان قرار گرفته است.

بردیا شریفی، مدرس دانشگاه در این خصوص توضیح می دهد: بخشی که در استان گلستان است به دلایلی آن بافت تیپیک باستانی را از دست داده ولی در بخش اعظم جنگل ابر که در محدوده شهرستان شاهرود است بافت جنگلی تقریبا همان بافت باستانی را تا حدودی حفظ کرده است.

جنگل های هیرکانی و جنگل ابر

جنگل های هیرکانی و جنگل ابر

وی ادامه می دهد: در گذشته‌های دور و در مقطعی قطع برخی درخت‌ها منوط به کشت درخت جایگزین مجاز می‌شود و لذا در آن دوره به دلیل سهولت کشت سوزنی‌برگ‌ها، شمار این گونه‌ها در منطقه کمی بیشتر می‌شود.

این دوستدار محیط زیست از ویژگی های مهم جنگل ابر این طور می گوید که: نخست اینکه جنگل ابر آخرین بازمانده جنگل های باستانی جهان است و اهمیت دوم آن، اکوتون بودن آن است و سومین ویژگی خاص این جنگل، وجود تله گاه ابرهای متراکم و امکان شکل گیری اقیانوسی از ابر در آن است. این مشخصه‌ها و ویژگی‌ها تقریبا به صورت همزمان در هیچ جنگل دیگری در دنیا وجود ندارد و همین سبب اهمیت خاص این جنگل منحصر به فرد شده است.