معرفی روستای هوتوان ؛ روستایی پوشیده از گیاهان خودروی

یکی از عجیب ترین و البته زیباترین روستاهایی که در این جهان می توان دید، روستای هوتوان است. چرا؟ دلیل آن این است که این روستا نمونه ی بارزی از شور و شوق طبیعت برای فراگیری زمین است. با ما باشید تا با این روستا بیشتر آشنا شوید.

معرفی روستای هوتوان ؛ روستایی پوشیده از گیاهان خودروی

معرفی روستای هوتوان ؛ روستایی پوشیده از گیاهان خودروی

روستای هوتوان کجاست؟

روستای هوتوان، روستایی کوچک در شمال جزیره شنگشان در چین است. جزیره شنگشان از 400 جزیره تشکیل شده است که در بخش بیرونی خلیج هانگزو و شرق کشور چین قرار گرفته است.

معرفی روستای هوتوان ؛ روستایی پوشیده از گیاهان خودروی

معرفی روستای هوتوان ؛ روستایی پوشیده از گیاهان خودروی

مردم این روستا زمانی ماهی گیر بودند و با گرفتن ماهی و فروش آن کسب درآمد می کردند. در این روستا 500 خانه وجود داشت که در آن 200 ماهی گیر به همراه خانواده زندگی می کنند. اما با روی کار آمدن صنایع ثانوی، خدمات و خرده فروشی ها و عمده فروشی ها به این روستا، ماهی گیری کمتر رونق داشت. به سرعت حرفه هایی مانند کشتی سازی، تعمیر کشتی ها، کشتی رانی، صنایع سبک (پوشاک، لوازم منزل، لوازم الکتریکی، لوازم ورزشی و …) و گردشگری، به بخش اعظم کسب درآمد ساکنین بدل شد.

معرفی روستای هوتوان ؛ روستایی پوشیده از گیاهان خودروی

معرفی روستای هوتوان ؛ روستایی پوشیده از گیاهان خودروی

با این اوصاف، ماهی گیری کارایی خود را از دست داد و سبب شد که مردم به فکر کسب و کارهای دیگری بیفتند. از این آن ها کم کم خانه های خود را ترک کردند و به امید زندگی بهتر، مهاجرت کردند. نتیجه آن شد که طبیعت خانه های خالی را در آغوش خود گرفت و امروز این روستا، به دست گیاهان خودروی افتاده است.

معرفی روستای هوتوان ؛ روستایی پوشیده از گیاهان خودروی

معرفی روستای هوتوان ؛ روستایی پوشیده از گیاهان خودروی