بیابان داناکیل؛ تکه از سیاره ای دیگر در اتیوپی

آفریقا سرزمینی منحصر به فرد است و زیبایی های خاص خودش را دارد با اینکه گرمترین قاره جهان است و بزرگترین بیابان ها هم در همین قاره هستند اما باز هم مورد توجه توریسم جاهنی واقع شده.

اتیوپی یکی از گرمترین کشورهای آفریقا است که در منطقه شاخ آفریقا قرار گرفته است. این کشور نزدیک به 85 میلیون نفر جمعیت دارد و دومین کشور پر جمعیت آفریقا است. در این کشور بیابانی وجود دارد که با هر بیابان دیگری در زمین فرق دارد. بیشتر شبیه به سیارات دیگر است تا زمین!

بیابان داناکیل جایی است که چشمه های سوزان، حفره های عمیق و صخره های آتشفشانی در آنجا حکمرانی می کنند تام دیگر این بیابان هیدروترمال است.

بیابان هیدروترمال اتیوپی

بیابان هیدروترمال اتیوپی

تمام سطح این بیابان را نمک و ماگما پوشانده و مسبب این امر آتشفشان دالول میباشد. وجود چشمه های سوزان و داغ در این ناحیه نشان دهنده فعالیت های زمین هستند.

شاید داغ بودن بیابان داناکیل نتیجه سطح بسیار پایین آن باشد. این بیابان نه تنها هم سطح دریا نیست بلکه 100 متر هم پایین تر از سطح دریا قرار گرفته است.

همین چشمه های آبگرم نیز با گذشت مدتی شروع به اکسید شدن می کنند و همچون فلزی که در مجاورت آب قرار داده می شود و زنگ می زند، آنان نیز زنگ زده و خود را به رنگ قهوه ای در می آورند تا بیش از پیش سبب رنگین شدن بیابان داناکیل اتیوپی گردند.

بیابان داناکیل با این همه زیبایی که دارد متروکه است و هیچ کسی در اطراف آن زندگی نمی کند.

بیابان داناکیل

بیابان داناکیل

زمین های هیدروترمال کشور اتیوپی به اندازه ای جذاب هست که بتوان آن را به عنوان یک جاذبه کشوری آن هم در یک کشور آفریقایی خطاب کرد. مناظر فوق العاده زیبایی در این منطقه انتظار شما را می کشند و ماجراجویی ها و همچنین چالش های زیادی هم در این بیابان های گرم و سوزان برای شما پیش خواهد آمد!

با اینکه ما بیابان داناکیل اتیوپی را یک جاذبه گردشگری تلقی کرده ایم اما هیچ امکان رفاهی و از آن مهمتر امنیتی قابل قبولی برای آن از سوی دولت کشور اتیوپی در نظر گرفته نشده است.