دستاورد جنگ برای ویتنامی ها

یکی از جنگ هایی که در صد سال اخیر بسیار پر تلفات بوده جنگ ویتنام است. در این جنگ میلونها بمب بر سر مردم این کشور ریخته شد تا جایی که مردم روستایی از بمب های عمل نکرده برای ساخت تجهیزات در زندگی روزمره استفاده کرده اند.

ارتش آمریکا طی این جنگ بیش از 2 میلیون تن بمب را در بین سال های 1964 تا 1973 بر سر مردم این منطقه ریخت و باعث شد که لائوس به عنوان شهری که بیشترین بمب را به خودش دیده، در دنیا شهرت یابد.

بیش از 580 هزار ماموریت بمب گذاری در لائوس انجام شده است که این مقدار معادل هر هشت دقیقه یک ماموریت بمب گذاری در مدت 9 سال است!

ساخت قایق از بمب

ساخت قایق از بمب

با گذشت چهل سال از این جنگ هنوز هم بمب های عمل نکرده در هر جایی از ویتنام یافت می شوند. گاهی هم انفجار این بمب ها همچنان قربانی میگیرد.

با وجود این تلفات، روستاییان این منطقه تلاش می کنند تا این بمب ها را باز کنند و آهن و برخی مواد دیگر به کار رفته در آن ها را به دلال های فلزات بفروشند.

یک بمب با کیفیت که وزنی بیشتر از ۲۰۰۰ پوند دارد، می تواند به قیمت ۱۰۰ دلار در بازار به فروش برسد. بمب هایی که زمانی یک شیء مرگبار بودند، اکنون در شکل ها و قالب های جدید در سراسر کشور به وفور مشاهده می شوند. از قایق ها و مخازن سوخت بمبی بگیرید تا ستون هایی که خانه ها بر رویشان ساخته شده اند!

در تمامی خانه های و روستاهای این منطقه، از ضایعات این بمب ها استفاده شده است، آن ها حتی ستون خانه هایشان، سطل های زباله شان، فنجان ها و زنگوله های احشامشان را از این بمب ها ساخته اند.

بمب به عنوان ستون خانه

بمب به عنوان ستون خانه

جمع آوری بمب های عمل نکرده، یک شغل و حرفه بسیار خطرناک و مرگبار است. ولی مردم به دلیل فقر مجبورند این کار را انجام دهند. بسیاری از زمین های کشاورزی این منطقه، به دلیل احتمال وجود بمب های عمل نکرده، به صورت بایر باقی مانده اند و این یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد این ناحیه است که فقر را افزایش می دهد.

دیوید هیتر، کارشناس جمع آوری بمب های عمل نکرده در اینباره می گوید: «به دلیل احتمال وجود بمب در زمین های کشاورزی، مردم نمی توانند زمین ها را به خوبی شخم بزنند. به همین دلیل محصولات خوبی نیز برداشت نمی کنند.»