تونل های جنگلی اروپا؛‌ جاذبه ای خود ساخته

جنگل ها خود از برترین جاذبه های گردشگری هستند اما در دل جنگل های اروپا تونل هایی وجود دارند که خود مسیری برای طبیعت گردی هستند.

در جای جای اروپا یا همان قاره سبز جنگل هایی وجود دارند که ریشه در تاریخ دارند و از گذشته های دور زیستگاه درختان و سایر جانداران بوده اند. در بسیاری از این جنگل ها تونل هایی وجود دارد که به ان تول جنگلی می گویند.

در گذشته مسیر رفت و آمد از بین همین جنگل ها بوده و از آنجایی که خاک جنگل نرم است در طول سالیان متمادی بر اثر تردد اسب و آدم به شکل تونل در آمده اند.

تونل جنگلی اروپا

تونل جنگلی اروپا

اگرچه مدتهاست دیگر از این راه ها استفاده نمی شود اما هنوز هم این تونل های جنگلی کاربرد دارند اما نه برای رفت و آمد بلکه بعنوان جاذبه گردشگری.

ابته نباید از نقش طبیعت در ساخت این تونل ها هم غافل شد. پس از آنکه این راه ها کمی عمیق می شدند هر ساله به میزان قابل توجهی آب باران و برف در این تونل ها جمع می شد و فرسایش بیشتری صورت می گرفت تا اینکه امروزه به شکل کانال آب در آمده اند.

بعضی از آن ها حدود ۶ تا ۹ متر عمق دارند به طوری که با نگاه کردن به آن ها بیشتر شبیه دره به نظر می آیند تا مسیر! هیچ کس این تونل ها را حفر نکرده و خودشان به دست عوامل طبیعی به این شکل درآمده اند.

در جنوب انگلستان به دلیل خاک نرمش بیشتر چنین تونل هایی یافت می شوند. برخی از این تونل های اروپا باستانی هستند و مربوط به دوران امپراتوری روم و عصر آهن هستند.

تونل های جنگلی

تونل های جنگلی

در طول جنگ های اول و دوم تعدادی از این مسیرهای طبیعی که در فرانسه بودند به عنوان پناهگاه یا مکان های مستحکم دفاعی استفاده می شدند. بیشتر این مسیرها آنقدر باریک هستند که نمی توان با ماشین از آن ها عبور کرد اما در بعضی از آن ها می توانید با پای پیاده مسیر را طی کنید و در تعداد کمی از آن ها هم می توان با ماشین از مسیر گذشت.

حالا این تونل ها خود جاذبه گردشگری هستند و عکاسان و طبیعت گردان را به سمت خود می کشانند. احتمالا مناطق جنگلی کشور ما هم چنین تونل هایی داشته باشند.