آدمخواران جهان در کدام مناطق زندگی می کنند؟

تاکنون فیلم های متعددی درباره ی آدم خواری و آدم خواران ساخته شده است. شاید پیش از این تصور کرده باشید که آدم خواری چیزی افسانه ای و یا منسوخ شده است؛ اما شگفت انگیز است که بدانید همچنان قبیله های آدم خواری در میان ما انسان ها زندگی می کنند و در نقاط مختلفی از کره ی زمین پراکنده شده اند.

اما آدم خواران را در کدام مناطق می توان یافت؟

قبایل آدم خواران را در مناطقی از جمله جزیره ی فیجی در اقیانوس آرام، منطقه پاپوآ در گینه نو، کامبوج، لیبریا، ساحل رودخانه ی گنگ در هندوستان، کنگو و… وجود دارند.

آدم خواران جزیره ی فیجی

 

جزیره ی فیجی در اقیانوس آرام یکی از مهدهای زندگی آدم خواران است. به طور کلی جزیره ی فیجی بارها و بارها نام جزیره ی آدم خواران را به خود اختصاص داده است. البته در طی سال های اخیر عده ی آدم خواران در این جزیره به شدت کاهش یافته و به نظر می رسد که این جزیره در حال پاکسازی باشد.

قبایل آدم خواری در مناطق مختلف جهان

قبایل آدم خواری در مناطق مختلف جهان

منطقه ی پاپوا در گینه نو

 

در منطقه ی پاپوا در گینه ی نو قبیله ی کورووای اجساد را می خورند. جالب است بدانید که اعضای این قبیله از این که زنده خوار نیستند، خود را از دیگر آدم خواران برتر و مهربان تر می دانند.

 

کامبوج

 

آدم خواری در کشور کامبوج در جنگ های داخلی ظهور پیدا کرده و برخی از مبارزان به خوردن قلب و کبد طرف های مقابل خود اقدام کردند. در ابتدا این روش برای وحشت آفرینی مورد استفاده قرار می گرفت، اما کم کم خوردن قلب و کبد اجساد به عنوان غذا رواج پیدا کرد.

قبایل آدم خواری در مناطق مختلف جهان

قبایل آدم خواری در مناطق مختلف جهان

لیبریا

 

نمونه های متعددی از آدم خواری در کشور لیبریا نیز مشاهده شده است که به خصوص آدم خواری به صورت زنده خواری می باشد. در این کشور کمتر شاهد قبایل آدم خوار هستیم، اما افراد به صورت تک تک موارد زیادی از آدم خواری را ثابت کرده اند.

رودخانه ی گنگ هندوستان

 

راهبانی که در حاشیه ی رودخانه ی گنگ زندگی می کنند، مردگان را پخته و به عنوان غذا مصرف می کنند. آن ها این روش را برای جاودان ماندن روح مرده قلمداد می نمایند.

 

کنگو

 

کنگو در قاره ی آفریقا قرار داشته و آدم خواری به شکل زنده خواری در قبایل این منطقه ی آفریقایی به شدت رواج دارد. به حدی که انسان های عادی از وارد شدن به کنگو هراس دارند و هیچ تضمینی برای حفظ سلامت کسانی که به کنگو در آفریقا وارد می شوند، وجود ندارد.