سرنوشت تالاب هامون

حمید ظهرابی، مدیر دفتر ملی مقابله با پدیده ی گرد و غبار سازمان محیط زیست کشور به خبرنگار ایسنا گفت: اگر می خواهیم شبیه برنامه ی دریاچه ی ارومیه برای احیای تالاب هامون عمل کنیم و نتیجه ی خوبی داشته باشد، باید از برنامه های روتین دور شویم.

وی افزود: در رابطه با احیای تالاب هامون باید با هماهنگی بیشتر میان دستگاه ها این موضوع رفع شود.

احیای تالاب هامون

احیای تالاب هامون

ظهرابی تاکید کرد: باید در گام نخست ذی نفعان اصلی محیط را در نظر گرفت و در گام دوم برنامه ای برای عملیاتی کردن ارائه داد که استانداری، آب منطقه‌ای، محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کشاورزی و منابع طبیعی از اصلی ترین دستگاه‌های ذی نفع در منطقه است و برنامه‌ای مشخص برای مدیریت و صرفه جویی آب و استفاده برای هر کدام از بهره بردارها تعیین شود.

مدیر دفتر ملی مقابله با پدیده گرد و غبار سازمان محیط زیست کشور تاکید کرد: می‌توان در این رابطه از برنامه‌های کوچک شروع کرد تا مردم شاهد انجام کارهای بزرگ برای نجات تالاب و رفع معضل ریزگردهای منطقه باشند.

وی متذکر شد: باید علاوه بر صرفه جویی در آب، سناریوی جدیدی برای ماندن مردم در منطقه و محیط زیست آن‌ها ارائه داد و میان تولید و تامین آب یکی را انتخاب کرد که البته انتخاب سختی است‌.