کلبه “سولبای” خطرناکترین پناهگاه دنیا

صخره نوردان از جمله افرادی هستند که همیشه در اوجند و از ارتفاع و خطر لذت می برند. اگر اهل کوهستان و سفر باشید بدون شک ظرفیت ریسک پذیری تان هم بیشتر می شود. تا جایی که قدم در جاهایی می گذارید که روزی فکرش را هم نمی کردید.

در کوهستان همه جور پناه گاه یافت می شود از حفره هایی داخل زمین یا جانپناه بالای درختان گرفته تا کلبه های چوبی یا سنگی که افرادی قبل از شما آنها را ساخته اند. به هر حال ماندن در یکی از آنها بهتر از فضای باز است!

در کوه ماترهورن در کوهستان آلپ قسمتی که در سویس قرار دارد کمی پایین تر از قله یکی از همین کلبه های چوبی وجود دارد که چندین سال است ماجراجویان را میزبانی می کند.

کلبه سولبای

کلبه سولبای

این کلبه از دو لحاظ مورد توجه است اول آنکه چون در نزدیک قله است می تواند جانپناه خوبی در برابر باد و بوران محسوب شود. دوم آنکه چشم اندازی که این کلبه دارد واقعا بی نظیر است. این سازه چوبی کوچک به کلبه «سولبای» شهرت دارد.

این کلبه ی کوچک بر روی مسیر باریکی از دره ولایس قرار گرفته و با ارتفاع حدود 4 هزارمتر مرتفع ترین کلبه کوهستانی منطقه است.

کوه ماترهورن چنیدن کلبه کوهستانی دیگر هم دارد اما کلبه سولبای در جایی قرار گرفته که رسیدن به آن کمی سخت است و به دلیل ارتفاع بلندش چشم اندازهای خیره کننده و زیبا دارد. در واقع این کلبه درست شد تا برای کوهنوردانی که این همه راه از پای کوه تا به اینجا آمده اند استراحتگاه باشد.

کلبه تقریبا 500 متر پایین تر از قله است و وقتی کوهنوردان 2/3 مسیر را طی کردند می توانند در آن مدتی استراحت کنند و چشم اندازهای نفسگیر از قله های «مونته» و «روسا» را ببینند.

کلبه سولبای در کوه ماترهورن

کلبه سولبای در کوه ماترهورن

این کلبه اول فقط برای موارد اضطراری درست شده بود اما امروز بیشتر کوهنوردان در آنجا توقف می کنند تا استراحت کنند و عکس بگیرند. ابن کلبه که ۱۰ نفر در آن جا می شوند به تازگی ساخته نشده و درست شدنش به سال ۱۹۱۵ برمی گردد.

اسم این کلبه از «ارنست سولبای» گرفته شده که یک کوهنورد، تاجر و مخترع بلژیکی بود. او که بعد از بازنشستگی، سال های زیادی از عمرش را در کوهستان گذرانده بود بعد از طوفان هایی که در این منطقه رخ داد و باعث مرگ چند نفر شد احساس کرد که باید در اینجا کلبه ای برای پناه گرفتن ساخته شود.