مونیخ در آستانه ی کریسمس

اگر این روزها با تور اروپا آلمان به شهر مونیخ سفر کرده باشید، خیابان های این شهر را آماده ی رسیدن کریسمس خواهید یافت.

مونیخ تنها شهر اروپایی نیست که در آستانه ی فرا رسیدن کریسمس شکل جدیدی به خود گرفته اما آلمانی ها و شهروندان مونیخ این بار در جشن های رسیدن کریسمس ابتکاری عجیب به کار برده و با الهام از افسانه ی کرامپوس، لباس های عجیب و ترسناکی پوشیده و خود را با چهره هایی خشن و وحشتناک گریم کرده و ماسک هایی عجیب و ترسناک به صورت زده و به خیابان ها آمدند. جالب است که بچه ها به جای ترسیدن از این اشکال و قیافه های رعب آور، با شادی به سمت آن ها رفته و عکس یادگاری می گرفتند.

 

افسانه ی کرامپوس

افسانه ی کرامپوس مربوط به شیطانی می شد که برای بردن کودکان بداخلاق و لجباز نزدیک به کریسمس آمده و آن ها را برای تنبیه با خود می برد.

حالا این که این چهره های خشن و ترسناک تا چه حد می تواند وحشتناک باشند، گویی برای شهروندان مونیخ موجب سرگرمی شده و به خصوص بچه ها از دیدن این افراد به هیجان آمده و قرار است سال نوی میلادی، سال 2018 را با ذوق و شوق بیشتری شروع کنند.

آلمانی ها همیشه در برگزاری مراسم کریسمس و سال نو سلیقه ی زیادی به خرج داده و تمام شهرهای این کشور به گونه ای منحصر به فرد آذین بندی می شود. امسال نیز مردم مونیخ با برگزاری این جشنواره ی ترسناک خیابانی چهره ی متفاوتی به شهر خود بخشیده اند.

در زیر با بار و بندیل همراه شده و نگاهی به تصاویر که رویترز از این جشنواره ی ترسناک خیابانی منتشر کرده، می اندازیم.

مونیخ در آستانه ی سال نو میلادی

مونیخ در آستانه ی سال نو میلادی

مونیخ در آستانه ی سال نو میلادی

مونیخ در آستانه ی سال نو میلادی

مونیخ در آستانه ی سال نو میلادی

مونیخ در آستانه ی سال نو میلادی

مونیخ در آستانه ی سال نو میلادی

مونیخ در آستانه ی سال نو میلادی

مونیخ در آستانه ی سال نو میلادی

مونیخ در آستانه ی سال نو میلادی

مونیخ در آستانه ی سال نو میلادی

مونیخ در آستانه ی سال نو میلادی

مونیخ در آستانه ی سال نو میلادی

مونیخ در آستانه ی سال نو میلادی

مونیخ در آستانه ی سال نو میلادی

مونیخ در آستانه ی سال نو میلادی

مونیخ در آستانه ی سال نو میلادی

مونیخ در آستانه ی سال نو میلادی

مونیخ در آستانه ی سال نو میلادی

مونیخ در آستانه ی سال نو میلادی

مونیخ در آستانه ی سال نو میلادی

مونیخ در آستانه ی سال نو میلادی