زیبایی شگفت انگیز زمستان در کشور اروپایی لهستان

اگر شانس این را ندارید که با یکی از تورهای زمستانی اروپا به کشور زیبای لهستان سفر کنید. در تصاویری که کارول نینارتویکز از جنگل ها و کوهستان های زمستانی لهستان تهیه کرده، می توانید سفری مجازی به دل زیباترین مناظر برفی داشته باشید.

زمستان در کشور لهستان

زمستان در کشور لهستان

لهستان در پوشش زمستان

لهستان در پوشش زمستان

زمستان در لهستان

زمستان در لهستان

لهستان

لهستان

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف

لهستان در برف