گردشگری دبی پیشرفت داشته!

شیخ نشینان دبی به خوبی دارند نتیجه تلاش شان را در زمینه توریسم میبینند. تبلیغات نوآورانه این شهر اماراتی توانسته باز هم از نظر میزان جذب توریست رکورد شکنی کند.

جاذبه های گردشگری دبی توانسته اند در سال 2017 آمارهای جالبی ارا به ثبت برسانند. برنامه ریزی های تشویقی گویا خوب جواب داده که اینطور رکورد شکنی ها انجام شده.

با اینکه تورهای دبی اغلب لوکس هستند و تور ارزان دبی به ندرت یافت میشود. اما این موضوع از تعداد گردشگران این شهر نکاسته است.

شهر دبی

شهر دبی

وزارت توریسم و بازاریابی تجاری دبی اعلام کرد:

روی هم رفته ۱۱٫۵۸ میلیون بازدیدکننده شبانه بین المللی طی ۹ ماه اولیه سال ۲۰۱۷ وارد این شهر شدند.

با توجه به آمار نسبت به سال گذشته این میزان 7/5 درصد رشد داشته. که حکایت از قدرت جذب توریسم دبی دارد.

در آمار گفته شده که بین ماه های ژانویه تا سپتامبر 2017 یک و نیم میلیون توریست هندی وارد دبی شده اند. و این مشخص میکند که گردشگران هند در دبی بالای جدول ایستاده اند.

عربستان سعودی و بریتانیا، همچنان دومین و سومین تامین کنندگان گردشگران ورودی به دبی ماندند. روی هم رفته ۱٫۲۵۰ میلیون مسافر سعودی و ۹۰۵ هزار توریست بریتانیایی در ۹ ماه اول ۲۰۱۷ وارد دبی شدند. میزان توریست های ورودی عربستان نسبت به سال ۲۰۱۶ کمی کاهش پیدا کرد که حاکی از چالش های اقتصادی ادامه دار عربستان است.

از سوی دیگر، با وجود بی ثباتی های به وجود آمده به خاطر برگزیت، میزان توریست های ورودی بریتانیا به دبی با افزایش کوچک ۲ درصدی همراه بود.

چین با وجود ثبت رشد قابل توجه ۴۹ درصدی گردشگران ورودی به دبی همچنان در رتبه پنجم باقی ماند و در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۷ چیزی حدود ۵۷۳ هزار گردشگر وارد این شهر کرد. این افزایش در پاسخ مستقیم به مزایای ایجاد شده در نتیجه تغییرات قانونی اعمال شده در اواخر سال ۲۰۱۶ بود که به شهروندان چینی دسترسی آزاد به ویزا در زمان ورود به امارات می داد.