اولین شهر شناور در کجا ساخته می شود؟

به نظر می رسد، فضا برای اسکان انسان ها بر روی خشکی هم کم آمده است که برخی برآنند تا شهرهایی شناور بسازند.

در اخبار آمده است که قرار است نخستین شهر شناور تال 2020 برای اسکان 300 نفر ساخته شود.

مسئولیت ساخت این شهر شناور بر عهده ی شرکت فرانسوی است که هنوز نامی برای آن انتخاب نکرده است. گفته می شود این شهر در ۴۹۰۰ مایلی استرالیا و در سواحل تاهیتی و مشرف به مجمع الجزایر «پلی نزی» ساخته می‌شود. یک گل 5 برگ است و در 4 طبقه ساخته می شود. در ساخت آن از چوب، بامبو، فیبر نارگیل، فلزها و پلاستیک قابل بازیافت بهره می گیرند.

در ادامه تصاویری رندر شده از این شهر را میبینید:

اولین شهر شناور دنیا

اولین شهر شناور دنیا

اولین شهر شناور دنیا

اولین شهر شناور دنیا

اولین شهر شناور دنیا

اولین شهر شناور دنیا

اولین شهر شناور

اولین شهر شناور

اولین شهر شناور

اولین شهر شناور

اولین شهر شناور

اولین شهر شناور

اولین شهر شناور

اولین شهر شناور

اولین شهر شناور

اولین شهر شناور