روش چیدن وسایل سفر؛ اینفوگرافیک

رفتن سفر همیشه با دردسهایی چون کمبود فضا برای چیدن وسایل همرا هاست. از طرفی برداشتن ساک و چمدان بیشتر هم دست وپاگیر است پس چاره چیست؟

بهترین کار این است که قبل از سفر وسایل مورد نیاز را فهرست کنید وبر روی کاغذ بنویسید. سپس همه وسایل را بیاورید و در مقابلتان روی زمین بچینید. روشهای زیادی برای دسته بندی کردن وسایل وجود دارد که جای کمتری اشغال کنند. در ادامه روشی را در قالب اینفوگرافیک آموزش می دهیم.

روش چیدن وسایل سفر

روش چیدن وسایل سفر