ماجراجویی رفتینگ در آنتالیا

ماجرای کسانی که دل به آبهای خروشان آنتالیا زده اند تا خاطرات رفتینگ در آبهای سفید را برایمان بنویسند دیدنی و شنیدنی است. یکی از آنها اینگونه مینویسد:

من و شوهرم جیسون به همراه ابی، سام و هالی برای این سفر رفتینگ به سمت کوهستان تاروس که در چند ساعتی آنتالیا هستند رفتیم.

پس از خروج از شهر مناظر زیباس روستایی شروع شدند. چشم اندازهای کشاورزی، گلخانه ها، باغ های زیتون و باغ های پرتقال و غیره را پشت سر گذاشتیم.

پس از آنکه به آبهای خروشان رسیدیم و همگس سوار بر قایق شدیم. همان اول نداشتن تجربه ما به خوبی نمایان بود. و دیوانه وار دست و پا میزدیم هر کدام جداگانه تلاش میکردیم. تا اینکه بلاخره تیم ریتمش را به دست آورد و کمی توانستیم قایق را بر روی آبهای خروشان آرامتر کنیم.

رفتینگ در آنتالیا

رفتینگ در آنتالیا

برای خرید تور ارزان آنتالیا کلیک کنید

همینطور که سعی بر حفظ تعادل قایق بادی داشتیم مناظر به سرعت از برابر دیدگانمان در حال عبور بودند.

آب های سردو خروشان ما را به مبارزه میطلبیدند و هر بار که غرقمان میکرد. لرز بیشتری را در وجودمان می انداخت.

… ما فرصت جمع و جرو کردن خودمان را نداشتیم. زمانی که با سرعت تمام به داخل حوضچه های عمیق آب های سفید پرت میشدیم. از شادی و هیجان فریاد میکشیدیم و موج ها ما را احاطه کرده بودند. ما همراه قایق بادی مان درست مانند سکه ای که به داخل یک ماشین لباس شویی غلط و به هر سو پرت میشدیم…

اینها بخشی از خاطرات سفر ماجراجویانی بود که برای اولین بار رفتینگ آنتالیا را تجربه میکردند. متن کامل را میتوانید از اینجا بخوانید.

رفتینگ

رفتینگ

آبهای خروشان

آبهای خروشان