اگر شجاع هستید، حتما در چین از روی این پل معلق عبور کنید

در سراسر جهان پل های معلق زیادی وجود دارند که حتما عبور کردن از روی هر یک از آن ها شجاعت زیادی می طلبد.

اما در تور گردشگری چین با چندین پل معلق روبرو می شوید، که هر یک از دیگری ترسناک تر و دلهره آورتر هستند.

پل های معلقی که در جهان یافت می شود، برخی روی طبیعت و جنگل های عمیق ساخته شده و برخی برای عبور از روی رودخانه ای مواج بنا شده اند. بیشتر این پل ها چوبی بوده و هنگام عبور از روی آن ها احساس نامتعادل بودن زیاد افراد را به دلشوره انداخته و آزار می دهد.

اما پلی در چین که می توان آن را یکی از دلهره آورترین پل های معلق جهان دانست، پلی ست با ارتفاع 9 متری از سطح زمین که روی مزارع چای در شهر Xuan’en چین ساخته شده است.

طول پل مزارع چای چین، چیزی در حدود یک کیلومتر بوده و زمانی که قدم هایتان روی این پل قرار می گیرد، می باید با تمام اعتماد به نفس و تمرکز خود را یکجا جمع کنید تا بتوانید از روی کفی های نااستوار آن عبور نمایید.

پل معلق مزارع چای چین

پل معلق مزارع چای چین

جالب است بدانید که بسیاری از افرادی که روزانه در حال عبور از روی این پل می بینید، به واقع قصدی برای جا به جایی نداشته و تنها برای تجربه کردن هیجان عبور از روی پل معلق مزارع چای به این جا آمده اند.

پل معلق مزارع چای چین

پل معلق مزارع چای چین

برای خرید تور چین پاییز 96 اینجا وارد شوید.

پل معلق مزارع چای چین

پل معلق مزارع چای چین

پل معلق مزارع چای چین

پل معلق مزارع چای چین

پل معلق مزارع چای چین

پل معلق مزارع چای چین

پل معلق مزارع چای چین

پل معلق مزارع چای چین

پل معلق مزارع چای چین

پل معلق مزارع چای چین