مردم پکن چه حیواناتی را در خانه نگه می دارند؟

در سفر به سرزمین پهناور چین، با تور پاییز 96 چین به کشور زیبایی مملو از جاذبه های گردشگری طبیعی و بناهای دیدنی قدم خواهید گذاشت.

مردم چین نیز در نوع خود جذابیت زیادی در سبک گردشگری این کشور ایفا می کنند. روحیات و نحوه ی زندگی منظم چینی ها می تواند برای شما به عنوان یک توریست جذاب باشد.

یکی از عادات عجیب و غریب چینی ها نگهداری حیوانات عجیب و غریب در منزل است که به هیچ وجه مناسب نگهداری در محیط منزل نیستند. این موضوع به حدی شدت پیدا کرده که اخیرا صدای اعتراض فعالان حفاظت از حیوانات بلند شده است.

در زیر تصاویری از نگهداری حیوانات عجیب و غریب خانگی توسط مردم پکن را می بینید.

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی

حیوانات عجیب و غریب خانگی

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی چینی ها

حیوانات عجیب و غریب خانگی چینی ها

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین

حیوانات عجیب و غریب خانگی در چین