کوهی که از دل آن سنگ های تخم مرغی بیرون می‌آید

کوهی در چین وجود دارد که هر 30 سال یک بار سنگ های گردی در آن رشد میکنند که به صورت تخم مرغ سنگی اند. این صخره های عجیب ؛Chan Da Ya؛ نام دارند.

این کوه در منطقه ی Qiannan Buyi چین و در استان Guizhou قرار گرفته است و مدت ها است که جغرافی‌دان و زمین شناس ها را دچار سردرگمی کرده است.

این صخره ها ظاهرشان صاف نیست و سنگ های گرد و بیضی شکل و شبیه به تخم مرغ از سطح آن ها بیرون زده است. این سنگ های تخم مرغ شکل به مرور بیرون می آیند و در نهایت هم کاملاً‌ از صخره بیرون می افتند. طبق گفته های مردم بومی این منطقه،‌ حدود ۳۰ سال طول میکشد تا این سنگ ها از صخره کاملاً‌ جدا شوند.

مردم این منطقه این سنگ ها را «تخم مرغ خدایان» می نامند. تقریباً‌ تمامی هر ۱۲۵ خانواده ای که در این منطقه زندگی می کنند یکی از این سنگ های تخم مرغی را در خانه دارد و معتقدند که این سنگ ها برای آن ها شانس می آورد. تعداد سنگ زیاد دیگری هم در مجموعه ی روستا نگهداری می شود.

در ادامه تصاویری از تخم مرغ خدایان را ببینید.