کبوتر خانه های اصفهان+تصویر

یکی از شاهکارهای معماری ایرانی که می توانید در استان اصفهان به وفور مشاهده کنید، بناهای خشت و گلی تحت عنوان کبوتر خانه است. کبوتر خانه یا برج کبوتر، بناهایی با ارتفاع 7تا 15متر هستند که نبوغ معماری گذشتگان را نشان می دهند.
این بناهای حیرت انگیز که زیستگاهی امن برای کبوتران محسوب می شوند، عمدتا به منظور جمع آوری فضولات کبوترها جهت استفاده در کشاورزی، دباغی، چرم سازی و ساخت باروت ساخته می شدند. ساختار معماری برجهای کبوتر به گونه ای است که پرندگان وحشی جذب بنا نمی شوند و تنها پرندگانی چون کبوتر به آنجا پناه می برند.
در حوالی اصفهان می توان نزدیک به سه هزار برج زیبای کبوتر را پیدا کرد که جلوه ی خیره کننده ای از معماری را نمایش می دهند. ما هم تصاویر کبوترخانه های اصفهان را از خبرگزاری تسنیم قرار می دهیم تا شما هم از تماشای آنها لذت ببرید:

کبوتر خانه اصفهان

کبوتر خانه اصفهان

کبوتر خانه اصفهان

کبوتر خانه اصفهان

کبوتر خانه اصفهان

کبوتر خانه اصفهان

کبوتر خانه اصفهان

کبوتر خانه اصفهان

کبوتر خانه اصفهان

کبوتر خانه اصفهان

کبوتر خانه اصفهان

کبوتر خانه اصفهان

کبوتر خانه اصفهان

کبوتر خانه اصفهان

کبوتر خانه اصفهان

کبوتر خانه اصفهان

کبوتر خانه اصفهان

کبوتر خانه اصفهان

کبوتر خانه اصفهان

کبوتر خانه اصفهان

کبوتر خانه اصفهان

کبوتر خانه اصفهان

کبوتر خانه اصفهان

کبوتر خانه اصفهان