مسابقه ی عبور از موانع صعب العبور در روسیه

در تور پاییز 96 روسیه با مکان های عجیب و غریب زیادی روبرو خواهید شد، اما در فرهنگ و سنن مردم روسیه نیز عادات غریبی وجود دارند که آشنایی با برخی از آن ها می تواند شما را بهتر با روحیات روس ها و نوع نگرش آن ها به زندگی آشنا کند.

به طور مثال سالیانه مسابقه ی ترسناک و عجیبی در شهر نووسیبیرسک روسیه برگزار می شود که طی آن داوطلبان باید از یک سری موانع بسیار سخت و خطرناک عبور کرده و به نوعی خود را از مرحله ای نجات داده و وارد مرحله ی دیگر شوند.

این مسابقه که در واقع شبیه نوعی تمرین رزمی و جنگی در شرایط سخت و پرفشار می باشد، معمولا با آسیب های شدید جسمی گرفته از خراشیدگی های سطحی و عمقی، دررفتگی و شکستگی استخوان، هیپوترمی، فقر شدید آب در بدن، سوختگی، شوک الکتریکی و … همراه خواهد بود.

البته در نهایت به آن هایی که موفق به طی تمامی مراحل شده و از پس این مسابقه سربلند بیرون بیایند جوایز ارزنده ای اعطا شده و از آن ها قدردانی نیز خواهد شد.

این مسابقه در روسیه طرفداران زیادی داشته و در تلویزیون نیز پخش عمومی می شود.

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه

مسابقه عبور از موانع سخت روسیه