قلعه‌ بلوگرادچیک بلغارستان

بلغارستان از نظر تاریخ و ابنیه قدیمی سری بین سرها دارد، و یادگارهایی را از دوران قبل و بعد از پیدایش مسیحیت در دل دارد. یکی از آنها «قلعه‌ بلوگرادچیک» است.

این قلعه در دامنه کوه های پر آوازه بالکان و در نزدیکی شهر بلوگرادچیک ساخته شده. از نظر جغرافیایی در شمال غرب بلغارستان است. و قدمتش به دوران روم باستان باز میگردد.

قلعه‌ بلوگرادچیک بلغارستان

این قلعه تاریخی به قلعه‌ کالتو نیز مشهور است.

در قرن های اول تا سوم پس از میلاد مسیح، رومی ها که امپراطوری را در شبه جزیره بالکان گسترش داده بودند. در مناطق تازه تحت سلطه در آمده اقدام به ساخت جاده هایی جدید کردند و برای حفاظت از این جاده ها قلعه هایی نیز ساختند.

قلعه بلوگرادچیک به منظور کنترل جاده های منتهی به قلعه بنا شده است. در سال ۱۸۵۰ قلعه‌ بلوگرادچیک نقشی اساسی در سرکوب شورش بلوگرادچیک توسط عثمانی ها ایفا کرد. آخرین باری که از قلعه برای مقاصد جنگی استفاده شد در جنگ سال ۱۸۸۵ بین صربستان و بلغارستان بود.

قلعه‌ بلوگرادچیک

این قلعه تاریخی پس از گذشت قرنها اکنون که از جنگ و جاده خبری نیست. به عنوان یکی از جاذبه های توریستی مورد استفاده قرار میگیرد. هر چه باشد توریستهایی که به منظور گشت زنی تاریخی اقدام به خرید تور بلغارستان میکنند تعدادشان کم نیست.