سردترین روستای جهان کجاست؟

تور روسیه پاییز 96 به عنوان سردسیرترین تور گردشگری شناخته شده و سفر به این کشور برای توریست هایی که به آب و هوای سرد و تماشای مناظر پوشیده از برف علاقه مند هستند، بسیار جذاب خواهد بود.

اما در همین روسیه، مناطقی وجود دارد که نسبت به دیگر شهرهای روسیه سردتر محسوب شده و زندگی در آن ها تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد.

اما در این مطلب برآنیم تا به سردترین روستای مسکونی جهان اشاره ای داشته باشیم که با وجود غیرقابل تحمل بودن شرایط سرما و زندگی هنوز مردمی به سکونت در اینجا ادامه می دهند.

روستای اویمیاکون

روستای اویمیاکون در تندرا سیبری در بخش شمالی روسیه به عنوان سردترین روستای مسکونی جهان شناخته شده و با وجودی که سرمای دما در این روستا بعضا تا منفی 81 درجه ی سانتی گراد نیز می رسد، هنوز تعدادی از ساکنین روستا خانه های خود را ترک نکرده و به شرایط زندگی سخت در این روستا ادامه می دهند.

در اینجا خانه ها یخ زده و همه جا پوشیده از برف و یخ دیده می شود. مردم از لباس های خاصی از پوست حیوانات برای پوشش خود استفاده کرده و کفش های مخصوصی نیز برای عبور و مرور روی یخ و برف به پا می کنند.

در زیر تصاویری از روستای اویمیاکون را می بینیم:

سردترین روستای مسکونی جهان در شمال روسیه

سردترین روستای مسکونی جهان در شمال روسیه

سردترین روستای مسکونی جهان در شمال روسیه

سردترین روستای مسکونی جهان در شمال روسیه

سردترین روستای مسکونی جهان در شمال روسیه

سردترین روستای مسکونی جهان در شمال روسیه

سردترین روستای مسکونی جهان در شمال روسیه

سردترین روستای مسکونی جهان در شمال روسیه

سردترین روستای مسکونی جهان در شمال روسیه

سردترین روستای مسکونی جهان در شمال روسیه

سردترین روستای مسکونی جهان در شمال روسیه

سردترین روستای مسکونی جهان در شمال روسیه