خشکسالی در استان مازندران در راه است؟

با کاهش 30 درصدی بارش ها در استان مازندران در پنج کاهه اخیر نسبت به دوره های بلند مدت قبل، پیش بینی می شود که روند کاهش بارش ها و افزایش یک درجه ای دما در سال جدید، خشکسالی را برای استان مازندران در پی داشته باشد.

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی مازندران گفت که در پنج ماهه سال جاری 117 میلیمتر باران در مازندران بارید که درمقایسه با مدت مشابه سال قبل 49 درصد و دوره بلند مدت ( سی ساله) حدود 30 درصد کاهش نشان می دهد.

خشکسالی در استان مازندران در راه است؟

خشکسالی در استان مازندران در راه است؟

احمد اسدی روز چهارشنبه در این ارتباط گفت: بیشترین کاهش بارندگی دراین مدت مربوط به شهرستان های گلوگاه در شرق و بابلسر در مرکز این استان با حدود 29 درصد است.

وی اضافه کرد: دریازده ماهه سال آبی 523 میلیمتر باران درمازندران بارید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد و دوره بلند مدت نیز با 17 درصد کاهش روبروشد.

به گفته وی دراین مدت بیشترین کاهش از ایستگاه های گلوگاه و امیرآباد درشرق مازندران با 38 درصد به ثبت رسیده است.
اسدی اظهارداشت : درمردادماه سال جاری صرفا 6 میلمتر باران در مازندران ثبت شد که به نسبت دوره بلند مدت 78 درصد و مشابه سال قبل 70 درصد کاهش بارندگی رخ داده است.

معاون هواشناسی مازندران مهمترین ملاک برای وضعیت آبی در استان را مقایسه بارش ها در دوره بلند مدت دانست و گفت که در این استان در سال جاری نسبت به دوره بلند مدت نیز کاهش 30 درصدی رخ داده و این زنگ کم آبی را برای ما به صدا در آورد.
اسدی دلیل مقایسه بارش ها در دوره بلند مدت را روند افزایش و یا کاهش بارش ها در سال دانست و گفت که احتمال می رود ما یک سال بارش کمتری داشته باشیم و سال بعد با بارش های زیاد این بخش تا حدی جبران شود و این روند نمی تواند ملاک مناسبی برای وضعیت آبی باشد.

وی اضافه کرد : درشرایط فعلی مازندران نسبت به دوره بلند مدت نیز با کاهش بارش روبرو شد و باید تجدید نظر اساسی در حوزه مصرف آب انجام شود.

طبق تحلیل پایش خشکسالی از سوی اداره کل هواشناسی مازندران در مردادماه سال جاری از15 ایستگاه هواشناسی صرفا در ایستگاه دشت ناز بارش باران 36 درصد به نسبت حد نرمال افزایش داشته ومابقی ایستگاه ها با کاهش 37 درصدی باران مواجه شدند.

براساس همین پایش در مردادماه از 15 ایستگاه باران سنجی ،10 ایستگاه خشکسالی خفیف تا شدید داشتند و درحالیست که در پایش تیرماه از ایستگاه ها صرفا 8 ایستگاه خشکسالی خفیف تا شدید گزارش شد.

طبق پیش بینی هواشناسی در شهریورماه جاری نیز میزان بارش ها همچنان روند کاهشی را طی می کند و این روند کم آبی همچنان در این ماه نیز تداوم خواهد داشت.

براساس آمار میانگین بارش باران در مازندران در سال حدود 700میلیمتر است که براساس پیش بینی هواشناسی به نظر می رسد این میزان بارش در سال جاری آبی محقق نشود.

 

منبع : ایرنا