اشیایی از زمان اشکانیان در اندیمشک کشف شدند

هفته گذشته در اندیمشک آثار تاریخی کشف شدند که پس از کارشناسی تشخیص داده شدند متعلق به زمان اشکانیانند.

در روز 30 مرداد زمانی که کارگران در حال انجام یک پروژه آب و فاضلاب در شهرستان اندیمشک بودند تعداد استخوان و اشیای سفالی کشف کردند که برای تحقیقات به کارشناسان میراث فرهنگی تحویل داده شدند.

مرجان شوشتری، معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان درباره این اشیای متعلق به اشکانیان توضیحاتی داده که در ادامه میخوانید.

نمونه ای از تدفین در زمان اشکانی

شوشتری گفت: بعد از اطلاع از به دست آمدن تعدادی اشیای تاریخی شامل استخوان و اشیای سفالی در شهرستان اندیمشک، کارشناسان میراث فرهنگی به محل عزیمت کردند و به بررسی موضوع پرداختند.

مطالعات نشان می دهد که داده های حاضر مربوط به یک تدفین از نوع چاله ای ساده هستند. بر اساس آن چه از سفال ها و نوع تدفین برداشت می شود، مواد فرهنگی به دست آمده می تواند مربوط به بخشی از دوره اشکانی باشد چراکه تدفین چاله ای ساده در دوره اشکانی به وفور دیده می شود.

بر اساس مطالعات صورت گرفته بر روی سفال های این دوره، فرم، جنس و نقوش موجود با سفال های دوره اشکانی همخوانی دارد اما با در نظر گرفتن این که سفال های شاخص دوران میانی و متأخر اشکانی کمتر در مجموعه حضور دارند، امکان این که این مجموعه مربوط به بخش پایانی دوره های سلوکی باشد نیز وجود دارد. بنابراین با احتیاط می توان گفت احتمالا این داده ها در بخش پایانی دوره سلوکی و قسمت ابتدایی اشکانی قرار می گیرند.