قارچ های سنگی بلغارستان

شاید اکثر کسانی که تور بلغارستان را برای سفر انتخاب می کنند به خاطر سرسبزی و طبیعت بکرش باشد. اما امروز یکی از جاذبه های طبیعی بلغارستان را معرفی می کنیم که سرسبز نیست اما با آب ارتباط  دارد!

قارچ هایی که از سنگ درست شده اند و سفید رنگ هم هستند آب آنها را بوجود آورده ولی رشد نمی کنند و فاسد هم نمی شوند. همان چیزیست که قصد معرفی اش را داریم.

قارچ های آهکی

قارچ های آهکی

قارچ های سنگی بلغارستان همواره مورد توجه گردشگران قرار می گیرند و باعث حیرتشان می شوند.

این قارچ ها که از سنگ آهک ساخته شده اند به صورت طبیعی و توسط باران تراش خورده اند. قارچ های آهکی در اندازه های بزرگ دقیقا همانند قارچ های جنگلی شکل گرفته اند.

سنگ های آهکی که در طول سالیان توسط جریان آب رود یا دریاچه ای که روزگاری در این منطقه وجود داشته، به صورت قارچ های بزرگ و سفیدی در آمده اند. که در نوع خود بی نظیرند.

قارچ های سنگی

قارچ های سنگی

همانند سایر مناطق جهان در باه این قارچ های آهکی هم مردم محلی افسانه خاص خود را دارند.

یکی از معروفترین افسانه ها اینگونه روایت دارد که: چها خواهر که میخواستند از ظلم حاکم شهر فرار کنند. در این منطقه دستگیر میشوند و سرشان را از بدن جدا میکنند. و این قارچ های بزرگ و سفید سر همان چهار خواهر است.

اگرچه این داستان ها دیگر نمیتواند کسی را به حیرت وادارد اما نشان دهنده اسرار آمیز و غیر طبیعی بودن این منطقه هستند.

قارچ های سنگی بلغارستان

قارچ های سنگی بلغارستان