زیباترین ایستگاه های مترو در مسکو

اگر برای سفر به کشور زیبای روسیه برنامه ریزی می کنید، بلیط هواپیما را از صفحه خرید بلیط هواپیما خارجی زورق بخواهید.
با سفر به پایتخت روسیه، مسکو می توانید زیباترین ایستگاه های متروی جهان را مشاهده کرده و از طریق آن ها در مسیرهای مختلف شهری جا به جا شوید.
جالب است بدانید که متروی مسکو قدمتی نزدیک به صد سال داشته و در واقع در جهان یکی از قدیمی ترین متروها محسوب می شود. همین طور متروی مسکو دارای 185 ایستگاه بوده و در روز عددی بیش از 7 میلیون نفر را جا به جا می کند.
بیشتر توریست هایی  که به مسکو سفر می کنند، این تونل های زیر زمینی را یک گالری هنری فاخر می یابند، به حدی که تونل های متروی مسکو زیبا و رویایی دکور و طراحی شده است.
چنان چه نویسنده روزیاتو نوشته؛ “در معماری ایستگاه های متروی مسکو که به «کاخ های مردمی» موسوم هستند، از نقش های برجسته، مجمسه های برنزی، حاشیه های زینتی، موزاییک های رنگی، سنگ های مرمر  و شیشه های رنگی استفاده شده است.”
در این مطلب با بار و بندیل همراه شده و به تعدادی از تصاویر خبرنگار روزیاتو از متروی صد ساله ی مسکو توجه نمایید:

متروی مسکو

متروی مسکو

متروی مسکو

متروی مسکو

متروی مسکو

متروی مسکو

متروی مسکو

متروی مسکو

متروی مسکو

متروی مسکو

متروی مسکو

متروی مسکو