دریاچه ماهی تابه

به دره ی وایمانگو می رویم . جایی که یکی از بزرگترین دریاچه های آب گرم جهان با در بیشتر مواقع سال دمایی میان 50 تا 60 درجه ی سانتی گراد را داراست.
سطح این دریاچه که به دلیل شرایط خاص آن و دمای زیادش، دریاچه ی ماهی تابه نام گرفه همیشه با بخار کربن دی اکسید و گاز هیدروژن سولفید جوشان مملو است.

اما دریاچه ی ماهی تابه چگونه به وجود آمده است؟

دریاچه ی داغ و سمی ماهی تابه در سال 1886 میلادی پس از فعال شدن آتشفشان کوه تاراورا به وجود آمد. با فوران این آتشفشان چندین دهانه ی بزرگ در دره ی وایمانگو ایجاد شدند و برکه ی داغ ماهی تابه از آن زمان شکل گرفت.
اما آن چیزی که امروزه از این دریاچه می بینیم، حاصل آخرین تغییرات و فوران بزرگی ست که در سال 1917 در آن نقطه صورت گرفت.
دریاچه ی ماهی تابه با سی و هشت هزار متر مربع وسعت و 6 متر عمق، بزرگترین دریاچه ی داغ جهان محسوب می شود.
شاید هرگز فرصت بازدید از این دریاچه از فاصله ی نزدیک را نداشته باشید، اما در اینجا می توانید به تصاویری از دریاچه ی ماهی تابه، بزرگترین دریاچه ی داغ جهان نگاه کنید:

بزرگترین دریاچه ی داغ جهان | دریاچه ی ماهی تابه

بزرگترین دریاچه ی داغ جهان | دریاچه ی ماهی تابه

بزرگترین دریاچه ی داغ جهان | دریاچه ی ماهی تابه

بزرگترین دریاچه ی داغ جهان | دریاچه ی ماهی تابه

بزرگترین دریاچه ی داغ جهان | دریاچه ی ماهی تابه

بزرگترین دریاچه ی داغ جهان | دریاچه ی ماهی تابه

بزرگترین دریاچه ی داغ جهان | دریاچه ی ماهی تابه

بزرگترین دریاچه ی داغ جهان | دریاچه ی ماهی تابه

بزرگترین دریاچه ی داغ جهان | دریاچه ی ماهی تابه

بزرگترین دریاچه ی داغ جهان | دریاچه ی ماهی تابه