پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

کشور زیبا و توریستی اسپانیا با داشتن مناظری بدیع و چشم نوازهای رویایی از بهترین کشورهایی ست که در تور لوکس اروپا نوروز 96 می توانید به آن سفر کنید.
پارک های طبیعی و مصنوعی که در سراسر خاک اسپانیا قرار دارند، مکان هایی بی نظیر برای گردش و طبیعت گردی محسوب می شوند. یکی از زیباترین و در عین حال اسرارآمیزترین پارک های طبیعی اسپانیا در بخش شمالی این کشور واقع شده است.
این پارک در محاور شهر بیلبائو قرار داشته و هم نزد خود مردم اسپانیا از محبوبیت زیادی برخوردار است و هم توریست های زیادی برای بازدید و گشت و گذار در آن به این منطقه سفر می کنند.
در مرکز این پارک طبیعی اسپانیایی کوهی به ارتفاع 1482 متر بنا شده و فرم آن طوری ست که صعود از آن برای همه حتی کوهنوردان مبتدی نیز بسیار آسان خواهد بود.
برای شما نیز اگر تجربه ی کوهنوردی را پیش از این نداشته اید، این کوه امتحان خوبی خواهد بود.
به تصاویری از این پارک اسپانیایی توجه کنید:

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا

تور لوکس اروپا نوروز 96 | پارک اسرارآمیز در شمال اسپانیا