پل مارنان یادگار دوران صفویه

شهر اصفهان یادگارهای بسیاری از دوران حکومت صفویه را در خود نگاه داشته است که می باید سفری طولانی به اصفهان داشته باشید  تا فرصت بازدید از تمام دیدنی های این شهر را پیدا کنید.

اصفهان همیشه شهری توریستی بوده و در تمام فصول سال گردشگران بسیاری را در خیابان های این شهر خواهید دید، به همین دلیل هتلهای لوکس اصفهان، بیشترین حجم هتل های این شهر را به خود اختصاص داده اند.
آمار نشان می دهد، گردشگرانی که به این شهر تاریخی و دیدنی سفر می کنند، بیشترین تمایل را به اقامت در هتل های چهار یا پنج ستاره ی اصفهان نشان می دهند.

در این مطلب به خیابان مطهری اصفهان می رویم. بین پل فلزی و پل وحید، پلی به جا مانده از دوران صفویه برمی خوریم به نام پل مارنان.

پل مارنان اصفهان

پل مارنان اصفهان

پل مارنان دو ساحل شمالی و جنوبی رودخانه را در غربی ترین بخش اصفهان به هم متصل می کند. اگر چه چند دوره مرمت و تغییر در پل مارنان به وجود آمده است، اما آن چه اکنون از این پل دیده می شود، شباهت بسیاری به شکل اصلی و اولیه ی آن دارد.

این پل اکنون هفده دهانه دارد و این کمتر از دهانه هایی ست که پیش از این داشته است که در طول زمان یک به یک بسته شده اند. نام دیگر پل مارنان، پل سرافراز می باشد؛ دلیل این نامگذاری هم این است که مورخان می گویند در دوران شاه سلیمان صفوی یکی از متمولان ارامنه این پل را ساخته و به دلیل این عمل از سوی پادشاه به لقب سرفراز دست یافته و پل نیز برای مدتی این نام را بر دوش کشید.