آفتاب نتابد که بستنی هایمان آب نشود!

پارتی

از جشنهای خیابانی که خبری نیست. کنسرت ها گران است و پارتی هم ممنوع.

آیا تخلیه هیجان و شادی نامشروع است و یا باید دستی در رانت و پارتی بازی داشت که حلالش کند؟
برنامه هایی مانند لیزر شو و موزیک با ریتم تند را فقط در پارتی ها می توان دید که آنهم ممنوع است و پنهانی. پس مردم کجا شادی کنند؟ اگر این نوع شادی اساسا مجاز نیست پس چرا مراکزی در پایتخت برای عرضه شادی آنهم با استانداردهای ممنوع وجود دارد که فقط عده ای خاص با رانت و پارتی بازی بتوانند از آنها بهره مند شوند؟ و اگر مجاز است پس چرا برای عموم قابل استفاده نیست؟
به نظر شما برگزاری برنامه هایی با اجرای موسیقی زنده با نوازندگانی که در پشت دیوار ساز می زنند، ظاهرسازی و فریب خودمان نیست؟

به قول سیمین دانشور “آفتاب نتابد که بستنی هایمان آب نشود!”

کاش کمی با خودمان صادق باشیم.