شیرنخور، سیگار بکش!

 آیا میدانید چند نفر روزانه در کشور بخاطر مصرف شیر می میرند؟!

آیا میدانید چند نفر روزانه در کشور بخاطر مصرف شیر می میرند؟!

شیر تو شیر محصولات لبنی از روزی شروع شد که در خبرها از وجود پالم در آنها خبر داده شد. از آن روز هنوز هم خیلی ها نمی دانند شیر بخورند یا قید کمبود کلسیم و پوکی استخوان و هزار و یک ماده مورد نیازشان را بزنند و روغن صنعتی را در دل و روده خود جای ندهند.
مردم هنوز پیگیر این خبر هستند و البته خیلی هم حق دارند. اما رسانه ها…!
بعضی ها درمورد ارزش غذایی و ویتامین های پالم مقاله می نویسند. بعضی دیگر بازی من نبودم، تو بودی راه انداخته اند و با پیامک های میلیونی می گویند شیر ما پالم ندارد. بعضی دیگر گواهی های ایزو و سیب سلامت خود را به رخ می کشند. بعضی حتی روی بطری شیر نوشته اند: “فاقد هر نوع چربی گیاهی” و…
بازار طنز و شوخی هم که به راه است. مثل این:
“باز رفتی سراغ این زهرماریا!!صدبار بت نگفتم شیر برای سلامتیت ضررداره؟روی جلدش رو نگاه کن!!مگه نشنیدی دکترا میگن شیر نخورید توش پالپ داره!
جوان:پالپ نه پالم ننه!
ننه:هرکوفتی! بیا این سیگار رو برات گرفتم برو بکش!”

شما چی؟ شیر می خورید یا سیگار می کشید؟!