زوج برزیلی بعد از ده سال فهمیدند خواهر و برادرند

زوج برزیلی

من نمی دانم مگر اینها شناسنامه یا کس و کاری ندارند؟ ده سال با هم زندگی کرده اند بعد تازه فهمیده اند که خواهر و برادرند. تمام این ده سال هم هرکدام بدنبال مادر گمشده ی خود به نام ماریا می گشته اند تا اینکه خانم خانواده در تماس با یک برنامه ویژه در رادیوی محلی توانسته گمشده خود را یافته و با مادرش صحبت کند و در کمال شگفتی در همان برنامه می فهمد برادری دارد که از قضا شوهرش هم هست.

الان دختر شش ساله آنها می تواند به پدرش بجز بابا، دایی و شوهر عمه هم بگوید و به مادرش بجز مامان، عمه و زن دایی!