بانوی میزبان

بانوی میزبان- داستایفسکی

آدمها وقتی دیگر ساده دل نیستند، انگار رفته اند سفر …

اصلا معتقد نیستم که داستایفسکی نویسنده خوبی است. یا لااقل من داستانهایش را نمی پسندم. از کتاب بانوی میزبان تنها این جمله اش به دلم نشست که در دنیای سفر ثبتش کردم. شاید چون پیچیده شدن آدمها را نوعی سفر می دانم که البته چندان نمی شود به برگشتن شان امیدوار بود.

“وقتی دوست ساده ای که شاید خاصه به سبب همین ساده دلی اش دوستش داریم ناگهان هوس کند در پوست بصیرت رود، دیگر چنگی به دل نمی زند.”

کتاب بانوی میزبان – فیودور داستایفسکی