تورهای تهرانگردی، برای رشد گردشگری در تهران

تورهای تهرانگردی، برای رشد گردشگری در تهران

تهران از جمله شهرهایی است که دارای پتانسیل بالایی برای جذب گردشگر است. لذا تا کنون برنامه های گوناگونی برای تهرانگردی و تهران شناسی صورت گرفته است. در اوایل اردیبهشت ماه امسال در اداره کل میراث فرهنگی بررسی و مقرر…